Användarvillkor websidan

Main Content

 1. Allmänt.

Innehavaren till denna hemsida är Holiday Drive Scandinavia AB, 559026-4320 (nedan "HD"). Genom att använda denna hemsida accepterar du att du är bunden till, och måste agera i enlighet med Användarvillkoren. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor har du inte tillåtelse att använda denna hemsida.
 


2. Exklusiv försäljningskanal via Internet.

Denna hemsida är den enda hemsidan som är godkänd för att sälja HD:s hyrbilsprodukter, såvida inte annat särskilt avtalats. Hemsidor som jämför priser är inte tillåtna att använda information från denna hemsida.
 

3. Tillåten användning.

Användning av någon form av system eller mjukvara som används för att hämta data från denna hemsida i kommersiellt syfte ("screen scraping") är strängeligen förbjudet.
HD förbehåller sig rätten att vidta omedelbara rättsliga åtgärder vid otillåten användning av denna hemsida.
 

4. Immateriella rättigheter.

All information, data och material som presenteras på denna hemsida inklusive namn, logotyper, priser etc. liksom färgteman och hemsidans layout är föremål för upphovsrätt, varumärkesskydd, databasskydd och/eller andra immateriella rättigheter. Dessa får endast kopieras som illustrationer till utlämnade offerter till resebyråns kunder, som en del av kunderbjudandet. All annan användning av eller reproduktion av sådant innehåll utan ett föregående skriftligt samtycke från HD är förbjudet och kommer innebära ett brott mot användarvillkoren och kan komma att göra intrång i HD:s immateriella rättigheter.
 

5. Länkar till denna hemsida.

Du får inte upprätta och/eller hantera länkar till denna hemsida utan ett föregående skriftligt samtycke från HD.
 

6. Ansvarsbegränsning.

HD kan inte hållas ansvarigt för skada och eller förlust som uppkommit till följd av användande av denna hemsida eller av annan hemsida till vilken denna hemsida genom länk hänvisat till och eller från användning av information som tillhandahålls på denna eller annan sådan hemsida.
 

7. Tillämplig lag och behörig domstol.

Ovanstående villkor är föremål för svensk lag och alla tvister som uppstår på grund av innehållet på platsen eller innehållets användning ska prövas av svensk domstol.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för tips och uppdateringar