Voucher allmänna villkor

Main Content

Holiday Drives allmänna villkor

Holiday Drive är en hyrbilsförmedlare som samarbetar med de internationella hyrbilsleverantörerna. Holiday Drive är inte en hyrbilsleverantör utan fungerar endast som en förmedlare av hyrbilar.

Holiday Drive erbjuder hyrbilar över hela världen till fördelaktiga totalpriser. Dessa priser har förhandlats fram med hyrbilsleverantörer och är baserade på den volym bokningar som Holiday Drive förmedlar till leverantörerna.

 

Villkor

Körkort - vid bokning hos Holiday Drive måste föraren kunna visa upp ett körkort (giltigt minst 1 år), giltigt pass samt ett eller fler internationella kreditkort som täcker depositionsbeloppet. I vissa länder krävs internationellt körkort. Det är alltid förarens ansvar att kunna visa upp de handlingar som tillhandahållits innan avresa och visa för hyrbilsleverantören vid upphämtning.

Ålder - minimiåldern för hyrbil kan variera beroende på bilens storlek, hyrbilsleverantör och land (se hyresvillkor för varje leverantör). Vissa länder har fler restriktioner och kan därmed också ha en övre åldersgräns. Vänligen kontrollera detta med Holiday Drive vid bokning. 

Förare mellan 21 och 25 år blir hos vissa hyrbilsleverantörer debiterade en avgift för "unga
förare". Denna avgift betalas direkt till hyrbilsleverantören vid upphämtning av hyrbilen.
Avgiften varierar beroende på fordonstyp och hyrbilsleverantör. Den som bokar hyrbilen samt
huvudföraren är ansvariga för att åldern på föraren matchar med det som visas på vouchern. Eventuella extra förare måste läggas till och registreras på hyresavtalet när hyrbilen hämtas och de måste också kunna visa upp ett giltigt pass samt giltigt körkort. Hos de flesta hyrbilsleverantörer tillkommer en avgift för extra förare om inte annat anges på vouchern.

Hyresavtalet tecknas på plats direkt med den lokala hyrbilsleverantören och gäller för en begränsad tid, vilket framgår av vouchern från Holiday Drive. Vid upphämtning av hyrbil från hyrbilsleverantören måste följande visas upp:

▪️ Vouchern
▪️ Ett giltigt körkort. I de flesta fall kräver hyrbilsleverantören att körkortet måste vara giltigt i
minst ett år. Vissa länder kräver även ett internationellt körkort (Australien och Nya Zeeland). Det är i samtliga fall förarens ansvar att undersöka vad som gäller.
▪️ Ett giltigt ID-kort eller pass.
▪️ En eller flera kreditkort utfärdade i förarens namn. Notera att kort måste vara fysiska med magnetremsa för avläsning, och inte chip. (Apple Pay och Google Pay accepteras inte)
Vänligen kontrollera denna information när du bokar.
 

Debitkort accepteras inte!

Om ovanstående dokument inte kan uppvisas när hyrbilen ska hämtas, har hyrbilsleverantören rätt att

avvisa hyresavtalet utan någon återbetalning av hyra. Om hyrbilen inte hämtas i enlighet med voucherns tid och villkor, har hyrbilsleverantören rätt att avvisa hyresavtalet utan någon återbetalning av hyran. Föraren är alltid ansvarig för hyrbilen från upphämtning fram tills dess att hyrbilen är återlämnad och inregistrerad hos leverantören. Det är beställarens och huvudförarens ansvar gentemot hyrbilsleverantören att följa de villkor som framgick då bokningen gjordes. Om hyresvillkoren inte följs, har hyrbilsleverantören rätt att omedelbart säga upp hyresavtalet och Holiday Drive är inte skyldig att återbetala bilhyran eller betala ersättning.
 

Bokning

Bokningen är giltig först när Holiday Drive accepterat din betalning och när hyrbilsleverantören har bekräftat att bilen är tillgänglig samt voucher med bokningsnummer tas emot via e-post.
Observera att en ändring i en befintlig bokning i de flesta fall resulterar i annullering av bokningen och skapande av en ny, enligt de priser och villkor som är relevanta för datumet för ändringen. Dessutom kan det hända att biluthyrningsleverantören inte bekräftar den begärda ändringen. I ett sådant fall kan reservationen annulleras under de avbokningsvillkor som anges nedan.


Envägshyra

En del av hyrbilsleverantörerna som Holiday Drive samarbetar med, tillåter att hyrbilen återlämnas på en annan destination än där hyrbilen hämtades upp. I de flesta fall tas en avgift ut, en s.k. "envägshyra." Betalning av envägshyra sker direkt till hyrbilsleverantören. Om inte kostnaden visas i bokningen, ta kontakt med din reseaget för information om ev. avgift samt belopp.

Eftersom avgiften betalas till hyrbilsleverantören lokalt, tillkommer alltid skatt på beloppet. Det är förarens ansvar att ta reda på om det är någon avgift.
 

Voucher

Det är alltid beställarens ansvar att det är korrekt mailadress som angetts vid bokningstillfället. Om inte föraren kan visa fram vouchern vid upphämtning av hyrbilen p.g.a. fel angiven mailadress, har hyrbilsleverantören rätt att omedelbart neka bokningen och Holiday Drive är inte skyldig att återbetala bilhyran eller betala ersättning. På vouchern framgår bokningsnummer samt information om var hyrbilen ska hämtas och lämnas samt hyrbilsleverantör. Dessutom står en bokstavskod med 4 bokstäver (acriss) som är den internationella standarden för klassificering av olika bilmärken och bilmodeller.

Observera att biltyp, bilmärke, bilmodell, motorstorlek, storlek på bagageutrymme och bränsletyp inte kan garanteras. Exemplet på biltyp som visas på hemsidan är endast ett typexempel på bil för en viss kategori/typ. Holiday Drive utfärdar vouchern efter att betalningen godkänts om inget annat avtalats. Om det i bokningen har använts ett kreditkort som inte kan debiteras, kan Holiday Drive avboka bokningen utan samtycke från kunden och utan rätt för senare återbetalning. Kunden är ansvarig för att den information som angetts i bokningen överensstämmer med vouchern.

Kontrollera därför vouchern noggrant vid mottagandet. De beställda tjänsterna som avtalats mellan Holiday Drive och kunden måste stå på vouchern för att gälla. Voucher och hyresavtal är personligt och kan inte överlåtas till annan person.


Priser

Priset är inklusive alla lokala skatter, stöldförsäkring (TP) och trafikförsäkring (CDW). Både CDW och TP är med självrisk. Priset inkluderar fria mil, om det inte står annat i hyrbilsleverantörens villkor på vouchern. Hyrbilen ska betalas enligt det pris som anges på hemsidan, till Holiday Drives bokningstjänst. Då Holiday Drive regelbundet uppdaterar priserna, kan dessa komma att ändras utan förvarning. När bokningen har godkänts, är priset garanterat och kan inte ändras.

Om Holiday Drive har en kampanj med rabatterade priser som är lägre än de i den tidigare bokningen, ges ingen rätt att sänka priset på den ursprungliga bokningen. Priserna Holiday Drive har förhandlat fram med hyrbilsleverantörerna, är avtalspriser och kan inte ifrågasättas vid upphämtning och återlämning. Priserna är baserade på 24- timmarshyra med utgångspunkt från upphämtningstid.
 

Priset inkluderar:

▪️ Fria mil (om inget annat angetts vid bokningstillfället).
▪️ Obligatorisk försäkring: ansvarsförsäkring för tredjepart.
▪️ Tilläggsförsäkring: trafik- och vagnskadeförsäkring.
▪️ Lokala skatter (VAT).
 

Priset inkluderar inte:

▪️ Bränslekostnad

▪️ Frivillig försäkring för stöld av personlig egendom.

▪️ Tillval (barnstolar, takräcke, skidräcke etc. ) kan läggas till vid bokning men garanteras inte av Holiday Drive.

▪️ Flygplatsavgifter och lokala skatter på extra tillval. 

▪️ Envägshyra om hyrbil hämtas på en destination och lämnas på en annan.(Gäller vissa destinationer)
▪️ Avgift för ”Ung förare ", betalas vid upphämtning.

▪️ I vissa länder tas en extra avgift ut om hyrbilen hämtas utanför stationens öppettider och på
nationella helgdagar .

• Vintertid kan vissa hyrbilsleverantörer ha en obligatorisk avgift för vinterdäck.

• Deposition ska deponeras på förarens eget kreditkort. Detta är obligatoriskt även om det är
tecknat extra försäkringar. Depositionen kan inte användas för att automatiskt förlänga hyresperioden.
Depositionen erläggs i lokal valuta. Det belopp som återförs på kreditkortet är inte alltid detsamma som det belopp som deponerades på grund av förändrade valutakurser.
Reklamationer avseende valutakursdifferenser kommer att avvisas. Holiday Drive eller hyrbilsleverantören kan inte hållas ansvarig för eventuella avgifter som din egen bank tar ut vid användning av kreditkortet. Det är alltid
huvudförarens ansvar att det finns tillräcklig täckning på kreditkortet, så att en deposition kan erläggas.

• Skador på underrede, fönster, glas, däck, fälgar, tak, fordonsutrustning, belysning fram-/ bakljus ,
instrumentbräda, back-/sidospeglar, bärgningsutrustning, etc. (utom skador som uttryckligen nämns i hyresvillkoren från hyrbilsleverantören ) täcks inte av hyrbilsleverantörens försäkring om du inte har köpt vårt självriskskydd. Eventuella tilläggsförsäkringar kan köpas direkt hos biluthyrningsfirman.

• Självrisk debiteras alltid av hyrbilsleverantören, även om du har köpt till självriskeliminering från Holiday Drive.

• Böter och andra överträdelser: Föraren är helt ansvarig för böter, överträdelser och utebliven betalning av vägtull. Föraren är också ansvarig för att erhålla och fylla i relevanta polisrapporter vid olycka eller skada. Holiday Drive avsäger sig allt ansvar i tvister med de lokala myndigheterna. Det finns också angivet i hyrbilsleverantörens hyresavtal som tecknats mellan förare och hyrbilsleverantör.

• Holiday Drive strävar alltid efter att ge så korrekt information som möjligt om uthyrningen. Holiday
Drive avsäger sig dock ansvar om hyrbilsleverantören ändrar i villkoren för t.ex. öppningstider på
upphämtningsstationerna, belopp på deposition, tillval av bränsle, priser för extra och unga förare.
 

Försäkring och skadeanmälan

I hyran, enligt hyresvtalet som tecknats med hyrbilsleverantören, ingår de nödvändiga och
grundläggande försäkringar för att köra bil utomlands. Olyckor och skador på hyrbilen eller tredjeperson och stöld av hyrbil måste rapporteras till hyrbilsleverantören inom 48 timmar efter händelsen. Det ska som utgångspunkt alltid fyllas i en skaderapport.

Denna ska lämnas tillsammans med en polisanmälan. Föraren är alltid ansvarig för att rätt information står i rapporten, med eller utan hjälp av de lokala myndigheterna. Om det saknas en skaderapport i hyrbilen är förarens ansvar att ordna en skaderapport på närmaste polisstation eller tillkalla polisen. Om dessa formaliteter inte följs, förlorar föraren rätten till ersättning från försäkringen/-ar och återbetalning av självrisken då det inte är rätt dokumentation som försäkringsbolaget kräver för sin utredning av händelsen.
 


Försäkring

Trafik- och vagnskadeförsäkring (CDW) är alltid inkluderad i Holiday Drives priser. Denna försäkring
omfattar tillfällen där det har uppstått skador. Försäkringen gäller även om föraren är skyldig till skadan. Det är oftast en självrisk som föraren är ansvarig att betala till hyrbilsleverantören.

Denna försäkring gäller även vid olyckor, oavsett om föraren är skyldig till olyckan eller inte. Självriskbeloppet motsvarar nästan alltid depositionsbeloppet som framgår av vouchern. Villkoren för försäkringen kan variera beroende på land, bilkategori och hyrbilsleverantör.

Stöldförsäkring (TP) är alltid inkluderad i Holiday Drive priser och gäller vid stöld av hyrbil. Vid stöld är det som utgångspunkt en självrisk som föraren ska betala till hyrbilsleverantören. Vänligen lägg märke till att stöldförsäkringen inte täcker stöld av egendom i bilen. Överlämnas nycklarna till tredjepart, avsiktligt eller oavsiktligt, gäller inte stöldförsäkringen. Villkoren för försäkringen kan variera beroende på land, bilkategori och hyrbilsleverantör.

Ansvarsförsäkring gentemot tredjepart är inkluderad i Holiday Drives priser. Denna försäkring täcker alla förare som är registrerade på hyrbilsleverantörens hyreskontrakt och om dessa skadar tredje person eller materiella ting. Villkoren för försäkringen kan variera beroende på land, bilkategori och hyrbilsleverantör.

Assistans
Hyreskontraktet med hyrbilsleverantören erbjuder oftast assistans om man skulle få problem med hyrbilen. Hur hjälpen fungerar beror på land och hyrbilsleverantör. Föraren är själv ansvarig för att ta del av den specifika information om villkoren för assistansen vid uthämtning av hyrbilen.

Personlig olycksfallsförsäkring är inte inkluderad i Holiday Drives priser. Personlig egendom för både förare och passagerare täcks inte av våra försäkringar vid stöld, brand eller annan skada. Ersättning för personskada på föraren eller passagerare är inte heller inkluderat i Holiday Drives priser.

Holiday Drive rekommenderar alltid att en personlig reseförsäkring tecknas som täcker personskada vid olycka samt täcker skador på den personliga egendomen. Oavsett vilka försäkringar som ingår i hyresavtalet, är det alltid förarens ansvar att vara uppmärksam och vaksam utan att ta någon risk. Föraren måste alltid följa lokala lagar i synnerhet i fråga om rattfylleri, fortkörning och droger, både olagliga och lagliga.

Självrisk och försäkring kan komma att ändras om hyrbilsföretaget, dess försäkringsbolag eller lokala myndigheterna anser att en skada eller olycka har hänt som en konsekvens av oaktsamhet. Holiday Drive avsäger sig allt ansvar för tvister mellan förare och hyrbilsleverantören om incidenten hände på grund av försumlighet orsakad av föraren eller passagerare i fordonet.
 


Holiday Drive självriskeliminering kan tecknas vid bokningstillfället.

Självrisk samt outnyttjade dagar p.g.a. sjukdom (med läkarintyg) återbetalas endast om denna  försäkring har valts vid bokningstillfället. I samband med skada blir självrisken på de obligatoriska försäkringarna återbetalad om Holiday Drives självriskeliminering har tecknats vid bokningstillfället. I händelse av skada på hyrbilen debiteras självrisken på förarens kreditkort av hyrbilsleverantören.

Självrisken återbetalas sedan av Holiday Drive. Denna återbetalning sker senast 4 veckor efter hemkomst. Händelseförloppet måste verifieras av hyrbilsleverantören och eventuella lokala myndigheter. På vouchern framgår det hur mycket självrisken är. Återbetalning sker på villkor att föraren har följt lokala lagar och följt de angivna villkoren i hyresavtalet. Självrisken kommer inte automatiskt att återbetalas om hyrbilen körs, på eget initiativ, till en verkstad för reparation eller däckbyte utan att hyrbilsleverantören har godkänt denna åtgärd. Om hyrbilsleverantören anser att vårdslöshet eller annat felaktigt handlande är orsak, återbetalas inte självrisken av Holiday Drive. Holiday Drive är inte skyldig att täcka självrisk som överstiger det belopp som anges i vouchern.

För att självrisken ska återbetalas ska följande dokument skickas in till Holiday Drive; en kopia av kontoutdraget som visar att beloppet är draget, en kopia av hyresavtalet från hyrbilsleverantören, en kopia av skaderapporten, kontonummer som pengarna ska sättas tillbaka på. Holiday Drive måste alltid få händelseförloppet verifierat av hyrbilsleverantören samt motta den lokala skadeanmälan. Det är denna skadeanmälan som ligger till grund för om återbetalning av självriskbeloppet från
Holiday Drive kan ske. Avbrottsförsäkringen täcker förare och passagerare för oanvända hyresdagar vid sjukdomsfall (läkarintyg krävs).
 

Förlängning av hyra

För förlängning av bilhyran, ska den lokala hyrbilsleverantören kontaktas snarast möjligt. Föraren
kan bli polisanmäld och riskera rättsliga påföljder om den ursprungliga återlämningstiden överskrids utan att avtala detta med hyrbilsleverantören. Föraren är själv ansvarig för eventuella straffavgifter som kan komma till följd om återlämningstiden inte hålls. Hyrbilsleverantören kan alltid avvisa en förfrågan om att förlänga hyresperioden. Om förlängning av hyresperioden godkänns av hyrbilsleverantören, gäller dennes officiella prislista, avsett om priset är dyrare än det förbetalda priset hos Holiday Drive. Om förlängning av bilhyra önskas, kan detta förmedlas av Holiday Drive (som en ny bokning) eller direkt mellan hyrbilsleverantör och förare.
 

Avbeställning och icke uthämtad hyrbil

Avbokning ska ske på samma ställe där du bokat hyrbilen. Avbokning är gällande först när en avbokningsbekräftelse har kommit på e-post. Om upphämtning inte sker på den i bokningen uppgivna orten en timme efter angiven tidpunkt, går 100 % av hyresbeloppet inkl. tillköp (ex. självriskeliminering och paket i USA) förlorat. Om inte giltigt körkort, internationellt kreditkort med täckning för deposition samt voucher kan visas upp, går 100 % av hyresbeloppet förlorat. Om bokning saknar flightnummer, har hyrbilsleverantören rätt att hyra ut bilen, en timme efter upphämtningstid. Finns flightnummer angivet ska hyrbilsleverantören vänta upp till 4 timmar.

Om inte hyrbilen blir upphämtad p.g.a. fel från förarens sida i bokningsprocessen, felaktig information angående ankomsttid, fel angiven flygplats eller upphämtningsstation, går 100 % av hyresbeloppet förlorat. Om flyget blir inställt av flygbolaget eller luftfartsmyndigheter eller vid större förseningar (4 timmar)  går 100 % av hyresbeloppet förlorat. Holiday Drive måste kontaktas snarast möjligt om det blir avvikelser från den på vouchern angivna upphämtningstiden, för att minimera konsekvenser och hyresförlust.
 

Reklamationer

Holiday Drives har en lägstagräns gällande reklamationer på 350 kr. Reklamationer som rör belopp på mindre än 200 SEK kommer att bli avvisade. 
Reklamation ska ske skriftligt max 2 månader efter att hyrbilen har återlämnats. Reklamationer som skickas in efter 2 månader efter att hyrbilen har återlämnats, kommer inte att behandlas, om inte föraren kan bevisa att han/hon fått kännedom om en händelse efter denna tidsfrist på 2 månader.
Klagomål på fel eller brister på hyrbilen ska framföras till hyrbilsleverantören så snart som möjligt, så att denne har möjlighet att åtgärda problemet. Om föraren inte påtalat eventuella fel eller brister till hyrbilsleverantören på plats under hyresperioden, kommer alla klagomål att avvisas. Klagomål om defekter, standard och städning av hyrbilen bör alltid fotodokumenteras. 

Holiday Drive fungerar som en mellanhand för respektive hyrbilsleverantör och kan bara hållas ansvarig för priset på fakturan och villkoren på vouchern. Vid uthämtning av hyrbilen tecknas ett nytt avtal mellan hyrbilsleverantören och föraren. Det är mycket viktigt att hyresavtalet inte undertecknas innan föraren noggrant har läst och förstått allt innehåll. När föraren undertecknar detta avtal är det ett rättsligt avtalsförhållande mellan föraren och hyrbilsleverantören. Det är alltid hyresavtalet och dess villkor som gäller för tvister och meningsskiljaktigheter mellan föraren och hyrbilsleverantören. Detta gäller även i fråga om oaktsamhet eller felaktig körning och beteende av förare, extra förare eller passagerare.

Om föraren har skrivit under hyreskontraktet och accepterat frivilliga extra försäkringar, uppgradering till större bil eller andra köp av tilläggsprodukter, kommer reklamationer gällande detta att avvisas.
Om föraren inte anser att den levererade hyrbilen motsvarar den förbetalda kategorin hos Holiday Drive, är det alltid förarens ansvar att underbygga påståendet utifrån de internationella acrisskoderna.

Det bör alltid finnas en skriftlig dokumentation med namn, befattning och datum på alla lokala avtal utöver Holiday Drives och hyrbilsleverantörens ursprungliga avtal enligt beställning. Klagomål av muntlig överenskommelse med hyrbilsleverantören kommer att avvisas. Anspråk på ersättningsbilar i händelse av en olycka, kommer att avvisas om reklamation avser en period på mindre än 36 timmar. Vid olycka eller motorhaveri, måste föraren acceptera viss flexibilitet vad gäller ersättningsbilen. Om hyrbilsleverantören eller Holiday Drive anser att föraren i given situation inte har handlat rätt eller med den önskvärda flexibiliteten för att finna en tillfredsställande lösning för alla inblandade parter, kommer alla anspråk i detta avseende eller anspråk i fråga om följdskador (ex. förlust av resdagar eller förlust av flygbiljetter) att avvisas. Varken hyrbilsleverantören eller Holiday Drive kan hållas ansvariga för att föraren eller dennes passagerare till följd av olyckor, motorhaveri eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent för en avgående flygning.

Likaså är inte hyrbilsleverantören och Holiday Drive ansvariga för förlust av semesterdagar till följd av olyckor eller motorhaveri. I händelse av skada har hyrbilsleverantören rätt att ta ut hela självriskbeloppet oberoende om skadans omfång kan tyckas liten i jämförelse med självriskbeloppet. Hyrbilsleverantören ska därefter redogöra för de faktiska kostnaderna för skadan varefter mellanskillnaden krediteras förarens kreditkort. Denna process kan ta upp till 4 månader. Av samma anledning kan inte självriskelimineringen återbetalas förrän kostnaden för skadan är fastställd.     

Om böter utställda på hyrbilens registreringsnummer inte betalas i hyresperioden, har hyrbilsleverantören rätt att, i en period av 8 månader efter återlämning av hyrbilen, debitera beloppet för boten samt ev. omkostnader på förarens kreditkort. Debitering sker utan förarens samtycke. Detta står även i hyrbilsleverantörens hyresvillkor. Normalt sett dokumenterar hyrbilsleverantören eventuella böter som ges av kommunen, men i Italien och Spanien får inte alltid hyrbilsleverantören underlaget för böterna.

Här är det förarens ansvar att kontakta de lokala myndigheterna för dokumentation av orsaken till böterna. Holiday Drive kommer som utgångspunkt att avvisa de reklamationer rörande böter och dokumentation, då böter i hyresperioden är kundens ansvar. Holiday Drive täcker inte extra omkostnader för logi, mat, köp av nya flygbiljetter till följd av; stöld, utsåld bilkategori, feltankad (fel sorts bränsle), lång upphämtningstid, motorhaveri. Föraren är alltid ansvarig för alla skador på hyrbilen som inte är registrerade på hyreskontraktet. Det är förarens ansvar att kontrollera hyrbilen grundligt för att försäkra sig om att alla skador och skråmor är registrerade vid upphämtning.

Holiday Drive rekommenderar dokumentation i form av foto vid upphämtning och återlämning av hyrbil. Vid återlämning är det viktigt att få ett kvitto på att hyrbilen inte har fått några skador under hyresperioden. Om det inte är möjligt att få ett kvitto är det mycket viktigt att ha bilder på hyrbilen, då detta är förarens bevis om det uppstår problem. Holiday Drive ansvarar inte, och kan inte medla, i tvister om skadestånd mellan föraren och hyrbilsleverantören om ingen fotodokumentation kan påvisas.
Vid eventuell reklamation ska kopia på hyresavtalet skickas med som dokumentation. Vidare ska en
redogörelse av händelseförloppet och vouchern från Holiday Drive skickas in. Reklamationen skickas till: [email protected]

 

Friskrivning av ansvar

På grund av begränsningar i dessa villkor, får Holiday Drive endast hållas ansvarig för direkta skador som har uppstått, betalats eller som du ådragit dig som ett resultat av vår försummelse av de skyldigheter som ingår i vår service, upp till ett sammanlagt belopp om totala kostnaden för din  bokning som anges på fakturan/epostbekräftelsen. Oavsett om det är en händelse eller serie av sammanhängande händelser.

Dock kan varken Holiday Drive eller någon av våra samarbetspartner hållas ansvariga för (i) speciell, indirekt eller följaktig förlust eller skada, produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av intäkter, förlust av kontrakt, förlust av eller skada på kundkrets och rykte, förlust av fordran, (ii) icke korrekt information i förhållande till den (beskrivande) information om hyrbilen (priser, tillgänglighet, kategorier) som är tillgängliga på vår hemsida, (iii) den service eller erbjudna hyrbilar hos hyrbilsleverantören, (iv) några (direkta, indirekta, följd- eller straffrättsliga) skador, förluster eller kostnader som drabbar dig eller betalas av dig i enlighet eller överensstämmelse med användning av, tillgång till eller försening av webbplatsen, eller (v) för (person-) skada, dödsfall, skada på egendom eller andra (direkta, indirekta, följd- eller straffrättsliga) skador, förluster eller omkostnader som drabbar eller betalas av dig, antingen på grund av (juridisk) felagerat, brott, (grov) vårdslöshet, avsiktlig försummelse, underlåtenhet, underlåtenhet att fullgöra förpliktelser, förvrängning, brott mot lagen eller skuld (helt eller delvis) hänförligt till hyrbilsleverantör (dess anställda, chefer, tjänstemän, agenter, representanter eller närstående bolag), inklusive (delvis) annullering, strejker eller något annat som ligger utanför vår kontroll.
 

Force Majeure 

Holiday Drive och dess samarbetspartners ska inte hållas ansvariga för eventuella skador, förluster eller förseningar som uppstår till följd av; 

1) Extremväder, naturkatastrofer eller andra oförutsägbara och utomordentliga händelser som ligger utanför vår kontroll. Detta gäller i landet kunden reser ifrån, reser till eller som påverkar kundens resväg. Sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till  översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott, orkaner, hagelstormar, kraftiga skyfall och regnoväder, skogsbränder, snöstormar, tornadoer eller andra naturkatastrofer, samt omfattande strömavbrott, telekommunikationsstörningar eller andra störningar i infrastrukturen. 

2) Strejker, reserestriktioner eller militära konflikter i landet kunden reser ifrån, reser till eller som påverkar kundens resväg. Sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till, arbetskonflikter såsom strejker eller lockouter, utbrott av krig, militära konflikter samt reserestriktioner införda av myndigheter eller andra relevanta organisationer. 

3) Oförutsägbara myndighetsåtgärder som till exempel ändringar i lagar, förordningar, tullregler eller visumkrav som kan påverka kundens resande.

4) Tekniska störningar som datorbrott, dataintrång, eller andra tekniska problem som påverkar vår förmåga att tillhandahålla tjänster eller utföra åtaganden.

5) Force majeure hos Holiday Drives leverantörer. Om en tredjepartsleverantör eller samarbetspartner drabbas av force majeure, vilket i sin tur påverkar vår förmåga att uppfylla avtal eller åtaganden gentemot kunden.

Vid sådana force majeure-händelser kan Holiday Drive vid behov, och efter eget gottfinnande, vidta rimliga åtgärder för att hantera situationen, men kan inte hållas ansvariga för eventuella skador eller konsekvenser som kan uppstå till följd av sådana händelser.

 

Personlig integritet

Holiday Drive respekterar kundens rätt till integritet och den information som uppges. Holiday Drives hemsida följer nuvarande lag och bestämmelser om personupplysning, bl. a PUL-lagen. Holiday Drive har rätt att kräva viss information för att kunna hantera och registrera giltiga bokningar, annan information kan anges frivilligt. Den nödvändiga informationen som Holiday Drive har rätt att ta ut för att kunna leverera tjänsten kan därefter föras vidare till Holiday Drives partners och hyrbilsleverantörer, men informationen förblir skyddad av sekretess enligt PUL-lagen.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för tips och uppdateringar